Pogotowie pogrzebowe +48 785 502 502

Jak załatwić transport zwłok z innego kraju?

Jeśli ktoś z bliskich zmarł w innym kraju, w zdecydowanej większości rodzina chce sprowadzić ciało do Polski. Międzynarodowy transport zwłok to spore przedsięwzięcie. Należy odpowiednio się do niego przygotować i dopełnić kilku istotnych kwestii formalnych.

 

Międzynarodowy transport zwłok z firmą pogrzebową

Jedną z podstawowych możliwości, która w wielu przypadkach wydaje się najdogodniejszą opcją, jest zlecenie transportu zwłok firmie pogrzebowej, która świadczy profesjonalne usługi pogrzebowe w tym zakresie. W ten sposób będziemy mogli liczyć na wsparcie w dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności i kompleksową organizację przewozu ciała z innego kraju na terytorium Polski.

Międzynarodowy transport zwłok to jedna z usług świadczonych przez nasz Zakład Pogrzebowy. Dysponujemy nie tylko wiedzą dotyczącą organizacji przewozu zmarłych z innych krajów, ale również posiadamy stosowne zaplecze techniczne, w tym przede wszystkim odpowiednio przystosowane do tego celu pojazdy. Dzięki temu możemy zapewnić, że realizacja usług z tego zakresu przebiega sprawnie, zgodnie z prawem i z poszanowaniem godności osoby zmarłej.

 

Samodzielne prowadzenie zmarłego do kraju — co należy zrobić?

Międzynarodowy transport zwłok to procedura, która jest regulowana prawnie. Cały proces musi być poprzedzony dopełnieniem kilku kwestii formalnych. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, co należy zrobić, aby przewieźć ciało zmarłego do kraju.

  • Dokument z adnotacją lekarską. Jest bardzo ważne, aby w dokumencie stwierdzającym zgon (nie musi to być akt zgonu) lub innym dokumencie wystawionym przez szpital/lekarza w obcym państwie była adnotacja, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej. Bez takiej adnotacji sprowadzenie ciała do Polski nie będzie możliwe.
  • Wniosek o zgodę starosty/prezydenta miasta na transport ciała do Polski. Mogą z nim wystąpić osoby należące do najbliższej rodziny zmarłego, tj. małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, a także rodzeństwo, ciotki, stryjowie. Musi być odpowiednio przygotowany od strony formalnej, a więc zawierać wszystkie najważniejsze dane na temat osoby zmarłej oraz sposobu jej przewozu do Polski. Do wniosku należy dołączyć przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy, poświadczający śmierć lub jej przyczynę. Rozpatrzenie wniosku zajmuje ok. 3 dni od złożenia.
  • Zezwolenie na transport zwłok. Zgoda starosty/prezydenta miasta musi zostać przekazana wraz z innymi niezbędnymi dokumentami (np. odpis zupełny aktu zgonu) do właściwego polskiego urzędu konsularnego położonego w państwie, z którego zwłoki mają być sprowadzone.
  • Zaświadczenie na przewóz zwłok. Po dopełnieniu powyższych kwestii i złożeniu niezbędnych wniosków oraz dokumentów konsul wydaje zaświadczenia na przewóz zwłok lub prochów.
  • Organizacja międzynarodowego transportu zwłok. Kiedy wszystkie kwestie formalne są już dopełnione, można przejść do organizacji i realizacji przewozu zwłok do Polski. Tym musi się zająć profesjonalna firma, gdyż transport zwłok wymaga zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i technicznych. Zapraszamy więc do skorzystania z usług naszego Zakładu Pogrzebowego Onyks w Kołobrzegu.