Pogotowie pogrzebowe +48 785 502 502

Kremacja ciała a chrześcijaństwo

Do 1963 roku spopielanie ludzkich zwłok było wielokrotnie potępiane przez Kościół Katolicki. Wynikało to z faktu, że kremacja kojarzona była z obrządkami pogańskimi oraz wiarą w to, że śmierć oznacza kres absolutny. W dalszym ciągu preferowaną formą chrześcijańskiego pochówku jest inhumacja, czyli złożenie ciała osoby zmarłej w trumnie do grobu, aczkolwiek po 1963 w Kodeksie Prawa Kanonicznego nastąpiły zmiany, które dopuszczają kremację pod pewnymi warunkami. Jakie to warunki i dlaczego Kościół Katolicki preferuje złożenie ciała w grobie? Zapraszamy do lektury.

 

Jak Kościół Katolicki odnosi się do ciała po śmierci?

Złożenie ciała do trumny, a następnie do grobu jest preferowaną formą pochówku w obrządku katolickim. Według Kościoła jest to wyraz głębokiego szacunku do osoby zmarłej oraz wiąże się z wiarą we wskrzeszenie zmarłych podczas paruzji, czyli ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa. Jednak jak już wspominaliśmy od niedawna kościół dopuszcza kremację, czego potwierdzeniem są dokumenty Watykanu.

 

Kiedy kremacja jest w pełni akceptowalna przez Kościół Katolicki?

Od 1963 roku kremacja jest akceptowana i wynika z Kodeksu Prawa Kanonicznego. W 2016 roku instrukcja Kongregacji Nauki Wiary podtrzymała wcześniejsze zalecenia, a także określiła co należy robić z prochami osób skremowanych. Zalecenia te są jasno określone i zgodnie z nimi prochy powinny być (tak jak w przypadku tradycyjnego pochówku), złożone na cmentarzu, w miejscu świętym, w szczególnych przypadkach w kościele lub na terenie przeznaczonym do tego celu przez odpowiednie władze kościelne. A zatem Kościół dopuszcza i akceptuje kremacje zwłok, jeśli nie jest ona podyktowana wierzeniami niezgodnymi z nauką Kościoła Katolickiego czy niechęcią do wiary chrześcijańskiej. Warto dodać, że rozsypywanie prochów, przechowywanie ich w domu lub wytwarzanie pamiątek czy biżuterii jest nieakceptowane. 

 

Dlaczego kremacja jest coraz bardziej popularna?

Jeszcze do niedawna kremacja w Polsce stanowiła wyjątek. Obecnie rodziny zmarłych coraz częściej decydują się na kremację, która jest korzystna z kilku powodów. Po pierwsze chodzi o kwestie bezpieczeństwa i higieny. Spopielone zwłoki nie zanieczyszczają wód gruntowych, w związku z tym nie ma zagrożenia zdrowia publicznego. Druga kwestia to oszczędność miejsca. Problemy związane z pozyskiwaniem nowych terenów na cmentarz to fakt i wiele parafii się z nimi boryka. W jednym grobie może natomiast spocząć kilka, a nawet kilkanaście urn. Można zatem wysnuć przypuszczenie, że z czasem kremacja i składanie do grobu prochów stanie się dominującą formą pochówku, także w obrządku katolickim.