Pogotowie pogrzebowe +48 785 502 502

Pochówek tradycyjny czy kremacja?

W Polsce wciąż najczęściej wybierany jest tradycyjny pochówek w trumnie, chociaż niewątpliwie w ostatnich latach wykonuje się też coraz więcej kremacji. Wybór jednej z tych form zależy tak naprawdę wyłącznie od indywidualnych przekonań, chociaż niewątpliwie na ostateczną decyzję wpływ mają też czynniki społeczne i religijne. Z tego też powodu trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy i kiedy zdecydować się na pochówek tradycyjny lub kremację. Jest to decyzja, którą należy podjąć samodzielnie. W tym wpisie opiszemy jednak krótko specyfikę pochówków w trumnie oraz pochówków urnowych.

 

Pochówek tradycyjny wciąż najchętniej wybierany

Chociaż kościół dopuszcza kremację, a cmentarze coraz częściej borykają się z problemem braku miejsc, tradycyjny pochówek w trumnie wciąż jest najchętniej wybierany. W dużej mierze wynika to z pewnego społecznego przyzwyczajenia. Przywykliśmy do tego, że nasi przodkowie, a także większość naszych bliskich krewnych czy znajomych miała właśnie taki pogrzeb, więc zwykle nie rozważamy innych opcji. Pochówek tradycyjny pozwala dopasować się do obowiązujących w naszym kraju obyczajów religijnych i społecznych.

Warto też pamiętać, że kremacja to forma pochówku, na którą kościół katolicki zezwala i ją akceptuje, jednak wciąż preferowany i często w kościołach zalecany jest biblijny zwyczaj grzebania ciał zmarłych. W dużej mierze wynika z wiary w zmartwychwstania człowieka po śmieci.

 

Kremacja i pochówek urnowy

Ostatnimi czasy odbywa się coraz więcej pochówków urnowych. Spopielenie zwłok jest dopuszczalne przez kościół, dlatego również osoby wierzące podejmują decyzję właśnie o tej formie pochówku. Coraz częściej mówi się też o wielu korzyściach wynikających z kremacji zwłok. Przede wszystkim urna zajmuje mniej miejsca na cmentarzu niż trumna. Można ją pochować w specjalnym kolumbarium lub w grobie rodzinnym. Kremacja nie zagraża środowisku naturalnemu. Na tradycyjnych cmentarzach zaczyna brakować miejsc, a rozkładające się ciała mogą doprowadzić do zanieczyszczania wód gruntowych. Pochówek prochów nie stanowi takiego zagrożenia.

Pochówek urnowy wymaga też mniejszego zaangażowania organizacyjnego. Ciało poddawane kremacji nie wymaga przygotowania, ponieważ nie jest wystawiane na widok publiczny. Umieszczane jest w specjalnej trumnie kremacyjnej, wykonanej z taniego, naturalnego materiału (np. drewno lub tektura), a po spopieleniu prochy trafiają do urny. Urny dostępne są w niższych cenach niż trumny. Są na tyle małe i lekkie, że można je nieść podczas pogrzebu. Po złożeniu urny w grobie lub kolumbarium zajmuje bardzo mało miejsca.

Warto przy tym dodać, że kremacja odbywa się z najwyższym poszanowaniem dla osoby zmarłej. Rodzina zawsze ma szansę pożegnać zmarłego przed spopieleniem, a następnie uczcić jego pamięć podczas pogrzebu wyznaniowego lub świeckiego.